Wetenschap

Technische informatie

Rapport. HHP massagematras. Karakterisering van versnellingen. (Eng.) ONO474.773.230 Custom8 NV, Ridderstraat 26, B-3000 Leuven, België, 7 februari, 2004


Papers en publicaties

Parras-Moltó Alba, Ribas-Serna Juan
Verbetering van de pijn, het welbevinden, de arteriële druk en het onderste ledematen-volume na toepassing van Andullatietherapie bij gezonde en ongezonde mensen.
Department of Medical Physiology and Biophysics, Faculty of Medicine, University of Seville, Seville, Spain
An International Journal, April-June 2019:1-9


Parras-Moltó Alba, Ribas-Serna Juan
Fysiologische effecten van een multidirectioneel random-vibratieapparaat op mensen.Dos Santos Mendes I., Lima F.P.S., Tatsukawa de Freitas S.T., De Souza Moreira Prianti T., Andrade A.O., Lima M.O.
Effecten van vibratietherapie op het musculoskeletale systeem bij vrouwen die borstkanker-chirurgie ondergingen: longitudinale gecontroleerde klinische studie. (Eng.)
Research on Biomedical Engineering, Volume32, Number 3, p.213-222, 2016


Pastouret F., Cardozo L., Lamote J., Buyl R., Lievens P.
Effecten van multidirectionele vibraties in horizontale houding (Andullatie) op de microbloedcirculatie bij laboratoriumdieren. (Eng.).
Medical Science Monitor Basic Res., 2016; 22: 115-122


Balestra C. Theunissen S., Papadopoulou V., Le Mener C., Germonpré P., Guerrero F., Lafère P.

Vibratiebehandeling van het totale lichaam vóór het duiken is een betere remedie tegen luchtbellen in de bloedvaten ten gevolge van decompressie dan oxygenatie of een combinatie van beide.
Frontiers in Physiology, November 2016, Volume 7, Article 586


Frederic Pastouret
kreeg de Isodoro Caplan prijs ter gelegenheid van het 42e congres van de ‘European Society of Lymphology’, 2016, Mulhouse, als beloning voor zijn onderzoek op lymfebanen.


Yildiz S., Cömlekci S.
Effecten van vibratiestimulatie en infrarood elektromagnetische warmte bij patiënten met het restless legs-syndroom. (Eng.)
Turkish Journal of Integrativ Medicine, Integr Tip Derg. 2015; 3 (2):118-120


Pastouret F., Cardozo L., Lamote J., Lievens P.
Anatomische effecten van oksellymfeknopendissectie op het lymfestelsel van ratten, model ICG mapping en dissectie. (Eng.)
Presentatie: 40th European Society of Lymphology (ESL) Genoa, Italy, 2014, 25-27 September


Kovárová L., Vetvicka J., Botek M.
Verificatie van het hersteleffect van het HHP Andullatie-therapiesysteem, studie uitgevoerd in het laboratorium voor motorensport. (Eng.)
FPES CU, 2014
In voorbereiding voor publicatie


Ehlen Saskia
Het effect van infrarood-vibratietherapie op de spiertonus van paarden (24 paarden). (Eng.)
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Wageningen, 2014. Bachelor thesisPastouret F., Cardozo L., Ruault JP., Zizi M., Lamote J., Lievens P.
Spectrofotometrische bepaling van kleurstofaccumulatie in lymfeknopen bij muizen: vergelijkende studie tussen lokale massage en blootstelling aan multidirectionele vibraties in horizontale positie (Andullatie). (Eng.)
(ingediend voor publicatie)von Haaren B., Münz J., Throm T., Sghir H., Hey S., Stutz R., Bös K.
Invloed van mechanische vibraties op parameters van het vegetatieve zenuwstelsel. (Eng. / Duits)
Presentatie: Jubiläumkongress – 100 Jahre Deutsche Sportmedizin, Berlin, Germany, 2012, 4-6 October


Pastouret F., Lievens P.
Experimentele benadering van de effecten van multidirectionele vibraties (Andullatietrillingen) op microcirculatie. (Eng.)
Presentatie: XXXVII Congress of European Society of Lymphology, Warsau, Poland, 2011, 3-4 June


Germonpré P., Pontier JM., Gempp E., Blatteau JE., Deneweth S., Lafère P., Marroni A., Balestra C.
Effect van vibraties (toegediend vóór het duiken) op luchtbelvorming na een duik van 30 meter waarbij een decompressiehalte vereist is. (Eng.)
Aviation Space, and Environmental Medicine, 2010, Vol. 81, n°1:1-5


Stutz R., Gebel R.
Onderzoek naar de fysiologische effecten van de oscillerende massagematras van de firma HHP op het menselijk organisme, 2003 (deel I) & 2004 (deel II) (Duits)
SPOREG – Ambulantes Rehabilitationszentrum, Offenbach. http://www.imr-switzerland.org/downloads/sporegPastouret F., Cardozo L., Lamote J., Lievens P.
Voorstudie van de effecten van multidirectionele vibraties in horizontale houding (Andullatie) op de microcirculatie bij laboratoriumdieren. (Frans)
In voorbereiding voor publicatie

Lopend onderzoek / evaluatie

  • Fysiologische effecten van Andullatietherapie op buikvet na regelmatige behandeling gedurende 4 weken
  • Invloed van Andullatie op stressniveaus
  • Onderzoek naar de invloed van het Andubed op patiënten met slaapstoornissen
  • Invloed van Andullatie in geval van secundair lymfoedeem na borstoperatie
  • Prof. Dr. B. König, Energieproductie via Andullatie – Analyse van de toename van mitochondriale energie, Otto-von-Guericke-Universiteit van Magdeburg, Faculteit geneeskunde // Universiteit van Leipzig, Instituut voor medische microbiologie & immunologie

 

 

RESEARCH PARTNER OF ANDULLATION

Bookmark
Afdrukken